Ondernemingsrecht

Onze sectie “Ondernemingsrecht” behandelt alle vennootschappelijke zaken, van eenvoudige stichtingen tot complexe BV-structuren. Vooral dat laatste is een kolfje naar hun hand. Onze kandidaat-notarissen en notariële medewerkers ondersteunen deze sectie. Zij zijn gericht op persoonlijk contact en vakkundige dienstverlening, van begin tot eind.

Waar kunt u bij deze sectie aan denken?

– Besloten vennootschap
– Naamloze vennootschap
– Vereniging
– Stichting
– Aandelenoverdracht
– Verpanding van aandelen
– Uitgifte van aandelen

Aanvragen Informatie


Onroerend Goed

De sectie Onroerend Goed behandelt zowel het klassieke transport als de meer complexe zaken. Gestreefd wordt naar een optimale dienstverlening die door laagdrempeligheid en persoonlijke aandacht gekenmerkt wordt. Tariefmatig geldt een “all in” pakket zodat de cliënt enerzijds full service krijgt en anderzijds niet voor onaangename (tariefs)verrassingen komt te staan.

Waar kunt u bij deze sectie aan denken?
– Overdracht onroerend goed
– Hypotheek
– Splitsing in appartementsrechten
– Erfpachtuitgifte (zowel door overheid als particulier)
– Overdracht/hypotheek schepen en vliegtuigen

Aanvragen informatie


Personen- en Familierecht

De sectie Personen- en Familierecht, houdt zich bezig met dat deel van het notariaat, waarmee iedereen (van vóór de wieg tot en met het graf) in zijn leven wel eens te maken krijgt. De sectie, de naam zegt het al, voor alles wat geregeld moet worden binnen een familie en tussen vrienden.

Waar kunt u bij deze sectie aan denken?
– Samenlevingscontract
– Huwelijksvoorwaarden
– Partnerschapsvoorwaarden
– Gezag en voogdij
– Testament
– Estate planning
– Erfrecht
– Boedelbehandeling

Aanvragen informatie