20 mei 2007Foto: Truus van Gog/Hollandse Hoogte

Mr Ruud van Helden heeft een paspoort voor rechtspersonen ontwikkelt. Het paspoort is een notariële verklaring waarin is opgenomen alle relevante informatie over de betrokken rechtspersoon en aan die verklaring worden aangehecht diverse documenten als statuten en uittreksels van de Kamer van Koophandel.

Natuurlijk kan het paspoort worden uitgegeven in diverse moderne talen. Zijn idee is dat alle notarissen in Europa een gelijk document kunnen afgeven. Ondernemers hebben dan in één keer alles bij de hand. Daarnaast is het een effectief wapen tegen de fraude. Het paspoort zal voor de ondernemer tijd en kosten besparen.

Van Helden schreef daarover een artikel in het WPNR van 19 oktober 2013. Zijn idee sloeg aan en inmiddels heeft de Europese Commissie een subsidie voor dit plan toegekend.

Op 3 oktober 2014 heeft de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) het eerste door Van Helden ontworpen paspoort overhandigd aan de voorzitter van de Europese notarissen, Mr André Michielsens. De heer Michielsens was buitengewoon vereerd.

Naar verwachting zal het paspoort in december 2014 ingevoerd worden.
Het artikel is in het WPNR opgenomen. WPNR – Paspoort voor Rechtspersonen